Αγρίνιο Πολεοδομική εξέλιξη από την αναδημιουργία στην ακμή του μεσοπολέμου (1830-1940)

 

Συγγραφέας: Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά

Εκδόσεις: Δήμος Αγρινίου

Η μελέτη αποκαλύπτει την αναδημιουργία και εξέλιξη της πόλης, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς στη διάρκεια του αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης. Το Αγρίνιο εντάσσεται στο ευρύτερο ιστορικό περιβάλλον και τα ζητήματα συγκρότησης του αστικού χώρου συσχετίζονται με τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δεδομένα.

Θέματα που διαφωτίζονται είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών μετά την Ανεξαρτησία, η διαχείριση των εκτεταμένων ενικών γαιών, τα ζητήματα του εποικισμού των Σουλιωτών και άλλων Ηπειρωτών, ο σχηματισμός των αστικών λειτουργιών, οι μορφές πολεοδομικής οργάνωσης σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Η έρευνα αποκαλύπτει τις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού και το βαθμό εφαρμογής τους, τους ρόλους του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην οργάνωση του χώρου.

Καταγράφονται και ερμηνεύονται στοιχεία που προέρχονται αποκλειστικά από πρωτογενείς πηγές. Οι σπουδαιότερες, άγνωστες μέχρι την έρευνα, αρχειακές πηγές που εντοπίστηκαν είναι το κτηματολόγιο του Αγρινίου του 1845 (που περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες με κτηματολογικό αριθμό, ονοματεπώνυμο και επάγγελμα του ιδιοκτήτη), ο κτηματολογικός χάρτης και το οθωνικό σχέδιο της πόλης του 1852/1853, τα παραχωρητήρια των εθνικών γαιών, τα σχέδια της πόλης και οι τροποποιήσεις τους.

Το βιβλίο περιέχει πολυάριθμους χάρτες, οι οποίοι δημοσιεύονται για πρώτη φορά, αποτελούν κύριο αποδεικτικό υλικό της έρευνας και μια σειρά από αυτούς ανασχεδιάστηκαν από τη συγγραφέα.

Visited 1 times, 1 visit(s) today