Αι Αγρινιάζουσαι

 

Βελτιωμένη παλαιότερη ανάρτηση του 2013

22 Μαΐου του 1898.

Πραγματοποιείται στο Αγρίνιο το Α’ Γυναικείο Συνέδριο  με εκπροσώπηση όλων των γυναικείων οργανώσεων της χώρας.

1 Ιουνίου του 1898.

Μερικές μέρες αργότερα, η εφημερίδα Σκριπ, στο πρωτοσέλιδό της, με ένα «ειρωνικό» άρθρο σχολιάζει το συνέδριο.

 

Αι  Αγρινιάζουσαι
Δεν ησχολήθη όσον  έπρεπεν η ελληνική δημοσιογραφία εις το ζήτημα του εν Αγρινίω συγκροτηθέντος συνεδρίου των κυριών. Αι κατ’ αυτό  συζητήσεις, αι φιλονικίαι, οι διαπληκτισμοί  παρέμειναν οπωσδήποτε ασχολίαστοι, αι δε κυρίαι, αι οποίαι  έπαιξαν πραγματικόν ρόλον  εις το Αγρίνιον,  δεν έλαβον  την τιμήν  να ρεκλαμαρισθούν όσον ήτο δίκαιον υπό του τύπου. Δια τούτο ημείς αναλαμβάνομεν να ταις αποδώσωμεν  δικαιοσύνην  σήμερον, μνημονεύοντες τα ανδραγαθήματά των και να παραδίδοντες εις την αθανασίαν τους λόγους και τα έργα των…..

Και συνεχίζει  η εφημερίδα στο άρθρο της, με ειρωνικό τρόπο, αναφερόμενη στις «εχθροπραξίες» – όπως τις χαρακτηρίζει- μεταξύ των κυριών που περιστράφηκαν οι εργασίες του συνεδρίου γράφοντας ότι:

«…εις το Αγρίνιο η άμιλλα εγένετο δια τα περισσότερα μπαλώματα» . Χαρακτηρίζει δε τις κυρίες του συνεδρίου «…αι α-γρινιάζουσαι κυρίαι».

Διαβάζοντας το άρθρο καταλαβαίνει κανείς την αντίληψη που επικρατούσε την εποχή εκείνη για την θέση των γυναικών σε μία ανδροκρατούμενη κοινωνία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΑΙ ΑΓΡΙΝΙΑΖΟΥΣΑΙ

 

ΣΥΝΑΦΗ ΑΡΘΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ ΑΘΗΝΑ :

https://agriniomemories.com/syllogos-kyrion-ergani-athina-kai-to-periodiko-pleias/

 

Loading

Visited 39 times, 1 visit(s) today