“Αιτωλία” του Ιάκωβου Ραγκαβή

Το περιοδικό «ΑΣΤΥ», στο τεύχος του της 1ης Ιανουαρίου του 1851, γράφει μεταξύ άλλων για την επικείμενη έκδοση του τρίτομου βιβλίου του Ιάκωβου Ρ. Ραγκαβή : «…., ησχολήθη επί είκοσιν όλα έτη εις την σύνταξιν των τριών αυτού τόμων, ων ο μεν πρώτος διαλαμβάνει περί της αυτονομουμένης Στερεάς Ελλάδος, ο δε δεύτερος περί της Πελοποννήσου, και ο τρίτος περί των νήσων των τε αυτονόμων, και των υποκειμένων εις την Οθωμανικήν κυριότητα και εις την Αγγλικήν προστασίαν….»
Στον πρώτο τόμο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, που τελικά εξεδόθη το 1854 γίνεται αναφορά στην Αιτωλία.
Για την περιοχή μας διαβάζουμε ότι το Αγρίνιο υπάγεται στην Επαρχία Τριχωνίας η οποία διαιρείται σε 4 Δήμους. Τους Δήμους Αγρινίου, Αμβρακίας, Παμφίου και Θέρμου. Και οι 4 δήμοι αριθμούν 10.190 κατοίκους το 1851.
Το Αγρίνιο έχει 4359 κατοίκους, τα προϊόντα που παράγει είναι δημητριακά, λάδι, κρασί, σταφίδες και οπώρες.
Υπάρχουν δύο Ελληνικά σχολεία, οικονομική εφορία και ταμείο, δασονομείο και ειρηνοδικείο (σελ.716-717).

 

 

Διαβάστε για την ιστορική περιγραφή του Αγρινίου στις σελίδες 704 και 705.

 


Share

~Αγρίνιο…Γλυκές Μνήμες~

Visited 1 times, 1 visit(s) today