Ανεργία…την δεκαετία του ’30

Η ανεργία των νέων του Αγρινίου κατά την δεκαετία του ’30, ώθησε τους  νέους της πόλης να ιδρύσουν τον
“Σύλλογο Ανέργων Εγγραμμάτων Νέων”.
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1931.

Ζητούσαν…

1.Την άμεσον απόλυσιν πάντων ανεξαιρέτως των συνταξιούχων πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων των εργαζομένων εις οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και την πρόσληψιν νέων ανέργων.
2. Τον περιορισμόν του συντάξιμου χρόνου των δημοσίων υπαλλήλων από 35 εις 30 έτη και λόγω ορίου ηλικίας από 65 εις 55 έτη.
3.Την κατάργησιν της διπλοθεσίας.
4. Την ελλάτωσιν των μισθών των ανωτέρων και ανωτάτων υπαλλήλων.
5. Εφαρμογή οκταώρου.
6. Άμεσος εφαρμογή του Θεσμού των Κοινωνικών  Ασφαλίσεων.

 

Στις 30 Νοεμβρίου 1932 έστειλαν ψήφισμα στον Ελευθέριο Βενιζέλο, με το οποίο προτείνουν μέτρα για την εύρεση εργασίας.

 

Από το Μουσείο Μπενάκη

 

 

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today