Οδός Πάνου Σούλου…1946

1946 Στην οδό Πάνου Σούλου στεγαζόταν ο σταθμός φορτηγών αυτοκινήτων, Υ.Ε.Κ.Α. (Υπηρεσία Εκμετάλευσης Κρατικών Αυτοκινήτων). Εκεί τώρα βρίσκεται το κτίριο του ΠΙΚΠΑ. Μία εκπληκτική φωτογραφία από το αρχείο του Κώστα Μαμασούλα. Share