Εσπερινές Σχολές

 
του Παναιτωλικού
Μια ομάδα ανθρώπων του πνεύματος, ανήσυχοι και ενεργοί πολίτες της πόλη, προχωρούν σε κάτι πρωτόγνωρο.
Θέλοντας να συνδυάσουν τη μόρφωση με τον αθλητισμό ιδρύουν το Γυμναστικό Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ» με σκοπό «…την ανάπτυξιν και έντασιν γυμναστικού και αγωνιστικού φρονήματος, την ηθικήν επίβλεψιν και τη δυνατήν μετασχολικήν εκπαίδευσιν των ανηλίκων, δια παιδονομίας και εσπερινών ή Κυριακών σχολών».
Ένας στόχος που φάνταζε ανεδαφικός εξελίχτηκε σε ένα μοναδικό φαινόμενο για τον ελληνικό αθλητισμό.
Η πρωτόγνωρη ιδέα να παρέχεται μόρφωση στα άπορα παιδιά της Αιτ/νίας μέσω των νυχτερινών σχολών κάνει το όνομα του συλλόγου συνώνυμο με τις ιδέες της κοινωνικής αλληλεγγύης, της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής αναβάθμισης.
Εκατοντάδες φτωχόπαιδα μάθανε γράμματα υπό το φως της ασετιλίνης σταδιοδρομώντας υπερήφανα στην κοινωνία.
Ειδικοί παιδονόμοι τα πρώτα χρόνια φρόντιζαν να τηρούνται όσα το καταστατικό του συλλόγου προέβλεπε.
Το 1967 το φιλεκπαιδευτικό έργο του συλλόγου διακόπτεται βίαια. Η δικτατορία του ’67 αποφασίζει το κλείσιμο των νυχτερινών σχολών.
Ο Κανονισμός των νυχτερινών Σχολών
 
Προγράμματα γιορτής Νυχτερινών Σχολών, για την λήξη του Σχολικού Έτους.
Σχολικό Έτος 1960 – 1961
Σχολικό Έτος 1962 – 1963
 
 
 ΠΗΓΕΣ: Φωτογραφία και προγράμματα από το αρχείο του Αρ. Μπαρχαμπά
 Κείμενο από την Ρίζα Αγρινιωτών
Visited 1 times, 1 visit(s) today