Γεώργιος Νικολού Βαρνακιώτης

Ο Γεώργιος Νικολού Βαρνακιώτης μέσα από το βιβλίο του
Κάρπου Παππαδόπουλου
“Τα Κατά Γ. Βαρνακιώτην
και
Ανάκτησις του Μεσολογγίου”
Έκδοση 1861

Τα Κατά Γ. Βαρνακιώτην Και … by Georgia Pandazi

Για την αναπαραγωγή της ανάρτησης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναφορά της πηγής.

Share

Loading

Visited 8 times, 1 visit(s) today