Η δουλειά και ο κόπος της. Από την ζωή μου

Συγγραφέας: Ευάγγελος Παπαστράτος

Πρώτη έκδοση, Αθήναι 1964

Δεύτερη έκδοση 2012

Εκδότης: Gema

Τα απομνημονεύματα του μεγάλου Έλληνα καπνοβιομήχανου Ευάγγελου Α. Παπαστράτου

Visited 1 times, 1 visit(s) today