Κεντρικές πλατείες και δρόμοι: Η διαχείριση της μνήμης των Ελληνικών πόλεων

Συγγραφέας: Υφαντής Ηλίας (Λίνος)

Εκδόσεις: Γάμμα

Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται να αποτυπωθούν οι ενδεικτικές τάσεις στην ονοματοθεσία κεντρικών οδών και πλατειών των σημαντικότερων ελληνικών επαρχιακών πόλεων. Ως στόχος τέθηκε η καταγραφή της ιστορικής μνήμης ανά πόλη με βάση το συγκεκριμένο εργαλείο της ονοματοθεσίας και την υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία.
Επίσης ερευνήθηκε αν η ονοματοθεσία κεντρικών οδών και πλατειών οδηγεί στην εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων ως προς το αποτύπωμα που άφησε η ιστορία σε κάθε αστικό κέντρο ή γεωγραφική περιοχή. Συγκεκριμένα αφού παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση της ιστορικής μνήμης, την ονοματοδοσία και τη διαχείριση των δημόσιων χώρων, εξετάζονται ανά γεωγραφική περιφέρεια οι πόλεις των: Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδων και Κρήτης.

 

Loading

Visited 1 times, 1 visit(s) today