Κωνσταντίνος Χατζόπουλος ο πρωτοπόρος

Συγγραφέας: Τάκης Καρβέλης
Εκδόσεις: Αθηνά Σοκόλη
Η μονογραφία αυτή για τον Κωσταντίνο Χατζόπουλο, που είναι ταυτόχρονα βιογραφία και ανάπλαση του ιστορικού σκηνικού κατά την αρχική περίοδο της πνευματικής του διαμόρφωσης, έχει ως βασικό της στόχο την συστηματική μελέτη και ανάλυση του ποιητικού, πεζογραφικού και κριτικού του έργου. Ιδιαίτερα αναλύεται το Φθινόπωρο, που αγαπήθηκε πολύ στον καιρό του και επηρέασε την πεζογραφία του Μεσοπολέμου. Το έργο ολοκληρώνεται με επίμετρο, στο οποίο γίνεται λόγος για τον άνθρωπο, τον μεταφραστή, τον ιδεολόγο σοσιαλιστή, την ευρωπαϊκή του παιδεία, τον καινοτόμο και πρωτοπόρο δημιουργό, και χρονολόγιο και εργογραφία.
Visited 1 times, 1 visit(s) today