Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος

1789-1868
Ο Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος γεννήθηκε στη Νικόπολη Πρέβεζας  το 1789 και ήταν γόνος μεγάλης οικογένειας αρματολών της Δυτικής Ελλάδας..

Σπούδασε στα Γιάννενα και έφηβος ακόμα υπηρέτησε στην αυλή του Αλή πασά των Ιωαννίνων.

Κατά την προεπαναστατική περίοδο, διετέλεσε μαζί με τον αδελφό του Αλεξάκη, αρματολός. Το 1806 ο Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος πήρε μέρος στην κατάληψη και πυρπόληση του Αγρινίου. Αργότερα, λόγω των διώξεων από τον Αλή πασά, αναγκάστηκε να καταφύγει από κοινού με τον αδελφό του στα
Επτάνησα. Εκεί, το 1808, τα δύο αδέλφια κατετάγησαν ως βαθμοφόροι στα ελληνικά τάγματα του βρετανικού στρατού.

Πήρε μέρος στην άλωση της γαλλοκρατούμενης Λευκάδας , το 1810 και λίγο αργότερα στις επιχειρήσεις των Άγγλων εναντίον του Ναπολέοντα στη Σικελία και τη Γένοβα.

Το 1817 ο Βλαχόπουλος δήλωσε εικονική υποταγή στον Αλή πασά και έτσι ανέκτησε το πατρογονικό αρματολίκι του Βλοχού. Δυο χρόνια αργότερα,  το 1819,  μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία μαζί με τους αδελφούς του Αλέξιο και Δημήτριο.

Όταν ξέσπασε η επανάσταση, συμμετείχε στη μάχη του Βραχωρίου ενώ λίγο αργότερα, έλαβε μέρος και στην καταδίωξη του Αλβανού οπλαρχηγού, Νούρκα Σερβάνη. Έπειτα, συνέβαλε στην απελευθέρωση του Ζαπαντίου.

Το επόμενο έτος, το 1822, αναγνωρίστηκε στρατιωτικός αρχηγός των επαρχιών Βλοχού και Αγρινίου και
πολέμησε υπό τις διαταγές του Μάρκου Μπότσαρη  και διακρίθηκε στη μάχη του Καρπενησίου, το 1823. Μετά το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη  ανέλαβε με επιτυχία την προάσπιση του Αιτωλικού από το στρατεύματα του Μουσταή πασά κα του Ομέρ Βρυώνη που το πολιορκούσαν. Για τις υπηρεσίες του, τον Δεκέμβριο του 1823,  ανταμείφθηκε από την κυβέρνηση με το βαθμό του χιλίαρχου.

Πολέμησε στην δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου προασπίζοντας τον «προμαχώνα του Φραγκλίνου». Το 1825,  κατά τη διάρκεια της πολιορκίας προήχθη σε στρατηγό. Επέζησε της εξόδου και κατέφυγε στην Αττική όπου συμμετείχε στη θερινή εκστρατεία, το 1826, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και στην εκστρατεία της Αττικής του Γεωργίου Καραϊσκάκη, το 1827.

Το 1827 έλαβε μέρος στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας και την περίοδο 1827 – 1829 εντάχθηκε στη δύναμη του Ριχάρδου Τσωρτς  σε εκκαθαρίσεις της Αττικής από τους Τούρκους και αργότερα πήρε μέρος στην εκστρατεία του Τσωρτς, στην Δυτική Ελλάδα.  Μετά την απελευθέρωση, το 1833, διορίστηκε μοίραρχος στη νεοσύστατη τότε Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή. Το 1837 προβιβάστηκε σε ταγματάρχη και ανέπτυξε αντιβαυαρική δράση μέσα στο στρατό και στις 14 Σεπτεμβρίου του 1841, τοποθετήθηκε από την κυβέρνηση του Όθωνα στην ηγεσία του σώματος της Χωροφυλακής, αποτελώντας τον πρώτο Έλληνα που καταλάμβανε αυτή τη θέση. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1843, αντικαταστάθηκε από τον Σπυρομήλιο.

Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του συνταγματάρχη χωροφυλακής και απεβίωσε το 1868 στην Αθήνα.

 

Ο έρωτας του Κ. Βλαχόπουλου με την κόρη του μουλά Βραχωρίου.

 

Ο Σπύρος Σκλαβενίτης, Δρ. Ιστορίας, αρχειονόμος και προϊστάμενος ΓΑΚ Πρέβεζας μας πληροφορεί για την σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ του οπλαρχηγού Κωνσταντίνου Βλαχόπουλου και της Αϊσέ, κόρης του μουλά -μουσουλμάνου ιερωμένου- του Βραχωρίου, Αλήμπεη.

Η οικογένειά της κόρης του μουλά του Βραχωρίου συνελήφθη, όταν οι Έλληνες απελευθέρωσαν το Αγρίνιο το 1821. Στις επιχειρήσεις έλαβε μέρος και ο Κωνσταντίνος με τον αδελφό του, Αλεξάκη.
Οι οικογένειες των επιφανών οθωμανών κρατήθηκαν όμηροι για να ανταλλαγούν με Έλληνες ομήρους, ανάμεσά τους και την οικογένεια του Αλ. Βλαχόπουλου που κρατείτο στην Πρέβεζα.

Υπεύθυνος για την οικογένεια του μουλά ήταν ο Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος ο οποίος φαίνεται ότι συνήψε σχέση με την νεαρή μουσουλμάνα. Έτσι, όταν το 1822 έγινε ανταλλαγή ομήρων, αυτή δεν
ακολούθησε την οικογένειά της αλλά προτίμησε να παραμείνει με τον Κωνσταντίνο.
Μάλιστα βαπτίστηκε χριστιανή και έλαβε το όνομα Μαρία.

Η Μαρία με τον Κωνσταντίνο έμειναν στο Μεσολόγγι. Κατά την ηρωική Έξοδο (1826), η Μαρία συνελήφθη και αφού αναγνωρίστηκε, στάλθηκε στην Πρέβεζα, όπου διέμενε η οικογένειά της. Όμως, η Μαρία, με τη βοήθεια ενός ιερέα της Πρέβεζας, κατόρθωσε να αποδράσει από την πόλη και να μεταβεί στην Κέρκυρα. Εκεί μάλιστα δέχτηκε τις φροντίδες της οικογένειας Καποδίστρια και του μητροπολίτη Κερκύρας και σύντομα ξανασυναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο.

Τα παραπάνω προκύπτουν από αναφορά του Κωνσταντίνου Βλαχόπουλου προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια το 1830 η οποία δημοσιεύεται στη βιογραφία του Βλαχόπουλου από τον Ναπ. Δοκανάρη, στο βιβλίο του «,Ο στρατηγός του αγώνα της Ανεξαρτησίας Κ. Βλαχόπουλος 1789-1868». Στην αναφορά
αυτή ο Κ. Βλαχόπουλος εκφράζει την επιθυμία του να παντρευτεί την νεαρή μουσουλμάνα.

 

Προς τον Εξοχώτατον Κυβερνήτην της Ελλάδος Ι.Α.
Καποδίστριαν εις Ναύπλιον

Εξοχώτατε

Εις την αρχήν του Ιερού της Πατρίδος αγώνος ευρισκόμενος
αρχη­γός των αρμάτων της επαρχίας Βραχωρίου και Βλοχού ο αυτάδελφός μου
Αλέξιος, εις την συγκροτηθείσαν μάχην κατά των εχθρών εις Βραχώρι, συνέπεσεν
εις χείρας μου η θυγάτηρ του Μολά Αλήμπεη Βραχωρίου, η οποία ευχαρίστως εδέχθη
τα Ιερά δόγματα της θρησκείας μας κι ευρίσκετο πάν­τοτε μ’εμέ. Αλλά εις την
τρομεράν έξοδον του Μεσολογγίου, επιάσθη πα­ρά των ιδίων αυτής συγγενών κι
εστάλη εις Πρέβεζαν εις την οικογένειάν της, αυτή μη ευχαριστηθείσα να μείνη
εις την πρωτητερινήν της θρη­σκείαν, μετεχειρίσθη μυρίους τρόπους, και
συμβουλευθείσα μεθ’ ενός ιερέως εύρε τρόπον αρμόδιον και εξέφυγεν, η οποία
απέδρασεν εις Κέρκυραν, όπου έλαβε τας απείρους φιλοξενίας, από την έξοχον και
φιλελεήμονα οικογένειάν Σας και παρά του εκεί μακαρίτου Δεσπότου. Μετά
παρέλευσιν ολίγων ημερών έστειλον και την έφερον όπου ευρισκόμην κι εγώ. Αλλά ε­πειδή
και αποφάσισα να την νυμφευθώ, δια τούτο παρακαλώ να μου δοθή η άδεια ν’
απεράσω εις Μεσολόγγιον να τελειώσω αυτό το έργον.

Εξοχώτατε, όλη η πατρομητρική της ουσία ευρίσκεται εις
Βραχώρι και η Κυβέρνησις όπως ευαρεστηθεί περί αυτής ας διατάξη. Παρακαλώ
προσέτι τον Σ. Κυβερνήτην ίνα ευαρεστηθεί και κάμη προς εμέ τινά χρηματικήν
εξοικονόμησιν δια να προφθάσω τας κατεπειγούσας ανάγκας του οίκου μου, και μένω
με όλον το βαθύτατον σέβας.

Τη 22 Οκτωβρίου 1830, εν Πύργω,

ο ευπειθέστατος των διαταγών της

Κ. Βλαχόπουλος

Τελικά ο Κωνσταντίνος και η Μαρία παντρεύτηκαν και απέκτησαν τρία παιδιά.

 

ΠΗΓΕΣ:

Για την αναπαραγωγή της ανάρτησης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναφορά της πηγής.

Share

Visited 2 times, 1 visit(s) today