Μακρής Δημήτριος

Απόσπασμα για τον Δημήτριο Μακρή από το βιβλίο του Αγαπητού Σ. Αγαπητού “ΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ 1821
 ή
ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”,
έκδοσης 1877

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ by Georgia Pandazi

Για την αναπαραγωγή της ανάρτησης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναφορά της πηγής.

Share

Loading

Visited 5 times, 1 visit(s) today