Ντοπιολαλιά

Μία έρευνα για την διάλεκτο, ντοπιολαλιά κάθε περιοχής, που την αλιεύσαμε από το Αρχείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Στο συγκεκριμένο φύλλο η έρευνα διεξάγεται σε σχολείο της Μεγάλης Χώρας (Ζαπάντι).
Ο δάσκαλος που υπογράφει το φύλλο λεγόταν Π. Μάλαινος.
Δυστυχώς δεν αναφέρεται ημερομηνία.

 

Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
 
 
Το blog “ΖΕΙΔΩΡΟΝ”, μας ενημέρωσε ότι η έρευνα αυτή έγινε μεταξύ του 1917 και του 1926,χρόνια κατά τα οποία ο Μ.Τριανταφυλλίδης ήταν ανώτερος επόπτης της δημοτικής εκπαίδευσης. Μετά έγινε καθηγητής Πανεπιστημίου.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today