Ο Μύλος του Ραμμόπουλου

και το Ταμπακαριό του Σκεπαρνιά.
O νερόμυλος του Ραμμόπουλου, λειτουργούσε με νερό που ερχότανε με αύλακα από την Ερμίτσα. Αυτός ο αύλακας δεν εξυπηρετούσε μόνο τον μύλο. Το νερό που έφερνε χρησιμοποιούνταν πρωτίστως στην άρδευση των καπνών. Ο μύλος, που τώρα δεν υπάρχει κάτι που να μαρτυράει την κάποτε ύπαρξή του, βρισκόταν στην πλατεία Μητροπολίτου Χριστοφόρου (Τρία φανάρια) στην Ντούτσαγα. Εξυπηρέτησε για πολλά χρόνια όχι μόνο την περιοχή της Ντούτσαγας αλλά και την ευρύτερη περιοχή καθώς και κόσμο που ερχόταν από άλλες περιοχές, διότι ο Ραμμόπουλος ήταν πολύ καλός μάστορας στο άλεσμα, όπως έλεγαν οι μεγάλοι.

Πίσω από το μύλο φαίνονται οι καμάρες που από πάνω τους περνάει ο αύλακας με το νερό.

 

Ζωγραφική απεικόνιση του νερόμυλου και του ταμπακαριού.

Το ψηλό σπίτι που φαίνεται πιο πίσω είναι το «Σκεπαρνέικο», το σπίτι του Γιάννη Σκεπαρνιά. Εκεί ήταν και το βυρσοδεψείο που διατηρούσε, το γνωστό στην εποχή του, «Ταμπακαριό του Σκεπαρνιά».

Στην περιοχή της Ντούτσαγας υπήρχαν δύο νερόμυλοι. Αυτός του Ραμμόπουλου και ο «Κάτω Μύλος», όπως τον έλεγαν οι παλιοί, ο μύλος του Δημάκη. Το νερό που έφευγε από τον μύλο του Ραμμόπουλου τροφοδοτούσε στην συνέχεια τον μύλο του Δημάκη.

 
Visited 2 times, 1 visit(s) today