Οδός Πάνου Σούλου…1946


1946
Στην οδό Πάνου Σούλου στεγαζόταν ο σταθμός φορτηγών αυτοκινήτων, Υ.Ε.Κ.Α. (Υπηρεσία Εκμετάλευσης Κρατικών Αυτοκινήτων).
Εκεί τώρα βρίσκεται το κτίριο του ΠΙΚΠΑ.
Μία εκπληκτική φωτογραφία από το αρχείο του Κώστα Μαμασούλα.
Share

Visited 1 times, 1 visit(s) today