Οι φυλακές

του Αγρινίου

Ένα κτίριο που βρισκόταν λίγα μέτρα από την εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Στην πλάτη του 3ου Δημοτικού σχολείου.
Από εκεί μέσα οδηγήθηκαν στο πίσω μέρος της Αγίας Τριάδος και εκτελέστηκαν οι 120 κρατούμενοι την Μ. Παρασκευή του ’44.
Ένα κτίριο που μετά το κλείσιμο των φυλακών, την δεκαετία του ’70,  φιλοξένησε το 11ο Δημοτικό σχολείο.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today