Πόλεις, χωριά και οικισμοί

της περιοχής μας, το 1836 και 1845
Απόσπασμα από το lithoksou.net
Η Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του 1836 αντικατέστησε την παλαιότερη διαίρεση του 1833, κατάργησε τις θέσεις των νομαρχών, νομοδιευθυντών και επάρχων και χώρισε την Ελλάδα σε τριάντα διοικήσεις και δέκα υποδιοικήσεις με αντίστοιχες θέσεις διοικητών και υποδιοικητών. Αυτή η διοικητική διαίρεση παρέμεινε σε ισχύ για δώδεκα χρόνια, μέχρι το 1845, οπότε αντικαταστάθηκε από την Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του 1845.
Να σημειωθεί ότι σε απογραφή του 1836, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν πάρα πολύ αργότερα, το 1842, δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τον πληθυσμό των επαρχιών. Έτσι βλέπουμε ότι η Αιτωλία απαριθμεί 8.814 κατοίκους, η Ακαρνανία 3.044, το Ξηρόμερο 6.923 ο Βάλτος 8.197 και η επαρχία Τριχωνίας 6.057 κατοίκους.
Οι διοικήσεις και οι καταργημένες επαρχίες που αντικατέστησαν ήταν οι παρακάτω:
Η Επαρχία Μεσολογγίου, Επαρχία Αγρινίου, Επαρχία Ναυπάκτου με εξαίρεση το μέρος της παλαιάς επαρχίας Αποκούρου αντικαταστάθηκε με την Διοίκηση Αιτωλίας (με έδρα το Μεσολόγγι).
Η Επαρχία Ακαρνανίας αντικαταστάθηκε με την Διοίκηση Ακαρνανίας ( με έδρα το Αμφιλοχικό Άργος (Καρβασαράς).
Η Επαρχία Αγρινίου με ολόκληρο το μέρος της παλαιάς επαρχίας Αποκούρου, αντικαταστάθηκε με την Διοίκηση Τριχωνίας ( με έδρα το Αγρίνιο).
Η πρώτη επίσημη εμφάνιση των ονομάτων των οικισμών της Ελλάδας, σύμφωνα με την τότε διοικητική διαίρεση της χώρας, βρίσκεται στο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αριθμός 80 (παράρτημα) της 28ης Δεκεμβρίου 1836.
Φαίνεται καθαρά ότι έχει ήδη αρχίσει ο «καθαρισμός» – εξελληνισμός των τοπωνυμίων. Σημειώνονται επίσης οι πρώτες αλλαγές των ονομάτων ορισμένων πόλεων και αρκετές καθαρευουσιάνικες παρεμβάσεις στην «ορθογραφία» των ονομάτων των χωριών. Παρ’ όλα αυτά, το υλικό είναι μια καλή βάση για τη μελέτη των παλιών ονομάτων των χωριών και των πόλεων της Ελλάδας (στα γεωγραφικά όρια της επικράτειας το 1836), πριν την εθνική επιχείρηση εξελληνισμού των τοπωνυμίων.
Εφημερίδα της Κυβέρνησης 1836

Επιλέγοντας τα ονόματα των χωριών της περιοχής μας, το 1836, καταγράφω πρώτα τα ονόματα των οικισμών, στη συνέχεια των δήμων και τέλος των επαρχιών.

Αβαρίκος – Παμφείας, Τριχωνίας.
Αγγελόκαστρον – Ωλενείας, Αιτωλίας.
Αγινιά – Παλαίρου, Ακαρνανίας.
Άγιος Βασίλειος – Αλυζίας, Ακαρνανίας.
Άγιος Γεώργιος – Μαραθιάς, Ξηρομέρου.
Άγιος Ηλίας – Παλαίρου, Ακαρνανίας.
Άγιος Ηλίας – Ωλενείας, Αιτωλίας.
Άγιος Σαράντης – Αλυζίας, Ακαρνανίας.
Αγρίδι – Ιδομένης, Βάλτου.
Αγρίνιον (Βραχώρι) – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Αεβρά – Εχίνου, Ξηρομέρου.
Αετός – Εχίνου, Ξηρομέρου.
Αιτωλικόν – Αιτωλικού, Αιτωλίας.
Αλευράδα – Φυτείας, Βάλτου.
Αλυζίνα – Αστακού, Ξηρομέρου.
Αμβρακία – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Αμοριανή – Στράτου, Βάλτου.
Ανίνου – Μαραθιάς, Ξηρομέρου.
Αντιφλώρον – Αμβρακίας, Βάλτου.
Αράπη – Αμβρακίας, Βάλτου.
Αρέθα – Αμβρακίας, Βάλτου.
Αριάδα – Αμβρακίας, Βάλτου.
Αχόμαυρι – Ζακωνίνων, Τριχωνίας.
Αχυρά – Εχίνου, Ξηρομέρου.
Βαλμάδα – Θυάμου, Βάλτου.
Βαρβίνι – Μαραθιάς, Ξηρομέρου.
Βαρετάδα – Στράτου, Βάλτου.
Βάρνακας – Σολίου, Ξηρομέρου.
Βασιλόπουλο – Αστακού, Ξηρομέρου.
Βερβίτσα – Ιδομένης, Βάλτου.
Βλήχα – Αμβρακίας, Βάλτου.
Βλοχός – Θέρμου, Τριχωνίας.
Βόνιτσα – Ανακτορίων, Ακαρνανίας.
Βούστρι – Εχίνου, Ξηρομέρου.
Βραχώρι (Αγρίνιον) – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Βρολολή – Θέρμου, Τριχωνίας.
Γαβαλού – Μακρυνείας, Αιτωλίας.
Γαρδί – Μαραθιάς, Ξηρομέρου.
Γιαννόπουλοι – Φυτείας, Βάλτου.
Γκουρτοβοί – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Γουριά – Παραχελωίτιδος, Αιτωλίας.
Γουρίτσα – Ταξιάρχιδος, Τριχωνίας.
Γουστιάνη – Παμφείας, Τριχωνίας.
Γραμματικού – Κερασιάς, Αιτωλίας.
Δερβέκιστα – Παμφείας, Τριχωνίας.
Δερίκοβα – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Δοκίμι – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Δούνιτσα – Ιδομένης, Βάλτου.
Δραγαμέστο – Αστακού, Ξηρομέρου.
Δρομίτσα – Θυάμου, Βάλτου.
Δρυμονάρι – Θυάμου, Βάλτου.
Εφύρα (Σετόμενα) – Εφύρας, Τριχωνίας.
Ζάβιστα – Σολίου, Ξηρομέρου.
Ζακώνινα – Ζακωνίνων, Τριχωνίας.
Ζαπάντι – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Ζελημή – Θυάμου, Βάλτου.
Ζελίχοβον – Εφύρας, Τριχωνίας.
Ζευγαράκι – Κερασιάς, Αιτωλίας.
Θηρακίσι – Όλπης, Βάλτου.
Καινούριον – Θέρμου, Τριχωνίας.
Καλούδι – Παμφείας, Τριχωνίας.
Καλύβια – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Καλφενίκι – Μακρυνείας, Αιτωλίας.
Κάμινα – Ιδομένης, Βάλτου.
Κανδύλα – Σολίου, Ξηρομέρου.
Κανουπιά – Εχίνου, Ξηρομέρου.
Καρές – Φυτείας, Βάλτου.
Κατούνα – Εχίνου, Ξηρομέρου.
Κατοχή – Οινιάδος, Ξηρομέρου.
Κερασιά – Εφύρας, Τριχωνίας.
Κεράσοβα – Κερασιάς, Αιτωλίας.
Κεχρινιά – Αμβρακίας, Βάλτου.
Κεχροπούλα – Παλαίρου, Ακαρνανίας.
Κομποθέκια – Αμβρακίας, Βάλτου.
Κομποτί – Εχίνου, Ξηρομέρου.
Κομποτίκι – Θυάμου, Βάλτου.
Κοσίνα – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Κουδούνι – Μεσολογγίου, Αιτωλίας.
Κούντερος – Αιτωλικού, Αιτωλίας.
Κραβασαράς – Αμβρακίας, Βάλτου.
Κρικούκι – Στράτου, Βάλτου.
Κρυσιερόν – Ταξιάρχιδος, Τριχωνίας.
Λαγκάς – Θυάμου, Βάλτου.
Λεπενού – Στράτου, Βάλτου.
Λιγόσταινα – Ζακωνίνων, Τριχωνίας.
Λουτρόν – Αμβρακίας, Βάλτου.
Μαγούλα – Παραχελωίτιδος, Αιτωλίας.
Μάκρη – Στράτου, Βάλτου.
Μακρυβούνι – Μεσολογγίου, Αιτωλίας.
Μακρυνού – Μακρυνείας, Αιτωλίας.
Μαλατέικον – Στράτου, Βάλτου.
Μαλεσιάδα – Φυτείας, Βάλτου.
Μανωλοπούλου – Μαραθιάς, Ξηρομέρου.
Μάστρον – Παραχελωίτιδος, Αιτωλίας.
Ματαράγκα – Κερασιάς, Αιτωλίας.
Ματσούκι – Στράτου, Βάλτου.
Μαυροχώρι – Όλπης, Βάλτου.
Μαχαιρά – Μαραθιάς, Ξηρομέρου.
Μαχαλάς – Μαραθιάς, Ξηρομέρου.
Μεγάδενδρον – Παμφείας, Τριχωνίας.
Μερδενίκος – Σολίου, Ξηρομέρου.
Μεσάριστα – Μακρυνείας, Αιτωλίας.
Μεσολόγγιον – Μεσολογγίου, Αιτωλίας.
Μεταξά – Μακρυνείας, Αιτωλίας.
Μοίκου – Εχίνου, Ξηρομέρου.
Μόκιστα – Ταξιάρχιδος, Τριχωνίας.
Μοναστηράκι – Αλυζίας, Ακαρνανίας.
Μουρτσιάνου – Ωλενείας, Αιτωλίας.
Μουσταφούλι – Θέρμου, Τριχωνίας.
Μπερίκος – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Μπερμπάτι – Μακρυνείας, Αιτωλίας.
Μπονίκοβον – Φυτείας, Βάλτου.
Μποτίνον (Πετροχώρι) – Μακρυνείας, Αιτωλίας.
Μπουρλέσα – Μακρυνείας, Αιτωλίας.
Μποχώρι – Μεσολογγίου, Αιτωλίας.
Μπρέσακος – Ωλενείας, Αιτωλίας.
Μπροστοβός – Ταξιάρχιδος, Τριχωνίας.
Μύλα – Οινιάδος, Ξηρομέρου.
Μυροσάλαβον – Παμφείας, Τριχωνίας.
Μύτικας – Σολίου, Ξηρομέρου.
Νάνου – Αμβρακίας, Βάλτου.
Νεοχώριον – Παραχελωίτιδος, Αιτωλίας.
Νεροσύρτης – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Νωτάρι – Αμβρακίας, Βάλτου.
Ξηρακιά – Αμβρακίας, Βάλτου.
Παλαιόκαστρο – Εχίνου, Ξηρομέρου.
Παλαιοκατούνα – Οινιάδος, Ξηρομέρου.
Παλαιοπλάτανος – Κερασιάς, Αιτωλίας.
Παλαιόπυργος – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Παληάμπελοι – Αλυζίας, Ακαρνανίας.
Παλίμπεη – Αλυζίας, Ακαρνανίας.
Παπαδάταις – Κερασιάς, Αιτωλίας.
Παπαδάτου – Μαραθιάς, Ξηρομέρου.
Περατιά – Παλαίρου, Ακαρνανίας.
Πετροχώρι – Παμφείας, Τριχωνίας.
Πετροχώρι (Μποτίνον) – Μακρυνείας, Αιτωλίας.
Πλαγιά – Παλαίρου, Ακαρνανίας.
Πλάτανος – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Πλάτανος – Εφύρας, Τριχωνίας.
Ποδολαβίτσα – Οινιάδος, Ξηρομέρου.
Ποταμούλα – Μακρυνείας, Αιτωλίας.
Πρεβέντζα – Στράτου, Βάλτου.
Πρόδρομος – Μαραθιάς, Ξηρομέρου.
Προσήλια – Θέρμου, Τριχωνίας.
Ράικα – Μακρυνείας, Αιτωλίας.
Ρέτσικα – Μεσολογγίου, Αιτωλίας.
Ρίζαις – Οινιάδος, Ξηρομέρου.
Σαβέρτα – Παλαίρου, Ακαρνανίας.
Σακαρέτσι – Ιδομένης, Βάλτου.
Σαμπάνινα – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Σαντί – Κερασιάς, Αιτωλίας.
Σαρδινίαινα – Αμβρακίας, Βάλτου.
Σετόμενα (Εφύρα) – Εφύρας, Τριχωνίας.
Σιβίστα – Κερασιάς, Αιτωλίας.
Σιγούνικα – Εφύρας, Τριχωνίας.
Σκοτισιάδα – Εφύρας, Τριχωνίας.
Σκυρτού – Μαραθιάς, Ξηρομέρου.
Σόλιον – Σολίου, Ξηρομέρου.
Σομπονίκου – Ταξιάρχιδος, Τριχωνίας.
Σπαρτιαί – Ταξιάρχιδος, Τριχωνίας.
Σπάρτος – Αμβρακίας, Βάλτου.
Σπολάιτα – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Σταματογιαννέικα – Εφύρας, Τριχωνίας.
Σταμνά – Ωλενείας, Αιτωλίας.
Στριγανιά – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Συγγενό – Θυάμου, Βάλτου.
Σύντεκνον – Όλπης, Βάλτου.
Ταξιάρχης – Ταξιάρχιδος, Τριχωνίας.
Τρύφου – Εχίνου, Ξηρομέρου.
Τσεβιλάσσα – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Τσέλον – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Τσουγριά – Αλυζίας, Ακαρνανίας.
Τσουκαλάδα – Θέρμου, Τριχωνίας.
Φτελόβρυσον – Θυάμου, Βάλτου.
Χαλκιόπουλοι – Φυτείας, Βάλτου.
Χασάναγα – Κερασιάς, Αιτωλίας.
Χελιδίβαρο – Ανακτορίων, Ακαρνανίας.
Χρυσοβίτσα – Μαραθιάς, Ξηρομέρου.
Χρυσοβίτσα – Παμφείας, Τριχωνίας.

Χρυσουλιάτο – Θυάμου, Βάλτου.

Η διοικητική διαίρεση του 1845 αντικατέστησε τη Διοικητική διαίρεση του 1836 της Ελλάδας και όρισε 10 νομούς, διαιρεμένους σε 49 επαρχίες και σε δήμους.

Ο νομός Ακαρνανίας και Αιτωλίας, αποτελείται από τις επαρχίες: α) Βάλτου, β) Βονίτσης και Ξηρομέρου, γ) Μεσολογγίου, δ) Ναυπακτίας, ε) Τριχωνίας και στ) Ευρυτανίας.
Επιλέγοντας τα ονόματα των χωριών της περιοχής μας, το 1845, καταγράφω πρώτα τα ονόματα των οικισμών, στη συνέχεια των δήμων και τέλος των επαρχιών.
Παρατηρούμε ότι πολλά ονόματα παλαιών οικισμών, αντικαθιστούνται από αρχαία Ελληνικά ονόματα. Επίσης ένα τελικό -ν ή –ον, μπαίνει συχνά στις ονομασίες των οικισμών για να προσθέσει αρχαιοπρέπεια καθώς και   μερικές φορές τα «ντ», «μπ», «γκ» μετατρέπονται σε «δ», «β», «γ».
Αβαρίκος – Παμφίας, Τριχωνίας.
Αβδελιάρη – Σολίου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Αγγελόκαστρον – Ωλενίας, Μεσολογγίου.
Αγίας Δευτέρας Μονή – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Αγίας Παρασκευής Μονή – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Αγίας Παρασκευής Μονή – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Αγίας Παρασκευής Μονή – Παμφίας, Τριχωνίας.
Άγιος Βασίλειος – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Άγιος Γεώργιος Μονή – Μεσολογγίου, Μεσολογγίου.
Άγιος Ηλίας – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Άγιος Ηλίας – Ωλενίας, Μεσολογγίου.
Άγιος Νικόλαος Μονή – Ιδομένης, Βάλτου.
Άγιος Συμεών Μονή – Μεσολογγίου, Μεσολογγίου.
Άγιος Σώζων – Μεσολογγίου, Μεσολογγίου.
Αγίου Γεωργίου Μονή – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Άγίου Δημητρίου Μονή – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Αγίου Δημητρίου Μονή – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Αγίου Θωμά Μονή – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Αγρίδιον – Θυάμου, Βάλτου.
Αγρίνιον – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Αετός – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Αιτωλικόν – Αιτωλικού, Μεσολογγίου.
Άκτιον – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Αλευράδα – Ιδομένης, Βάλτου.
Αλήμπεϊ – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Αμβρακία – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Αμοργιανοί – Στράτου, Βάλτου.
Αμπελάκι – Αμβρακίας, Βάλτου.
Αμπέλια – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Άννινον – Θυάμου, Βάλτου.
Απόστολος Θωμάς Μονή – Ιδομένης, Βάλτου.
Αράπης – Αμβρακίας, Βάλτου.
Αρβανίτη – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Αρκιάδα – Αμβρακίας, Βάλτου.
Αστακός – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Αχόμαυρος – Θέρμου, Τριχωνίας.
Αχυρά – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Βαλμάδα – Θυάμου, Βάλτου.
Βαριτάδα – Στράτου, Βάλτου.
Βαρκά – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Βάρνακος – Σολίου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Βασιλόπουλον – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Βάτω – Σολίου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Βελάουστα – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Βερβίτσα – Ιδομένης, Βάλτου.
Βεργιά – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Βλοχοί – Θέρμου, Τριχωνίας.
Βλυζανά – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Βλύχα – Αμβρακίας, Βάλτου.
Βόνιτσα – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Βούστρι – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Γαβαλού – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Γαλιτσά – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Γιαννόπουλοι – Ιδομένης, Βάλτου.
Γουργία – Ωλενίας, Μεσολογγίου.
Γουρίτσα – Παμφίας, Τριχωνίας.
Γούστιανη – Παμφίας, Τριχωνίας.
Γραμματικού – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Γύρα – Μεσολογγίου, Μεσολογγίου.
Δερίκοβα – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Δερσοβά – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Δεσποινή – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Δοκίμιον – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Δούνιστα – Ιδομένης, Βάλτου.
Δραγαμέστον – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Δρεμονάρι Μονή – Θυάμου, Βάλτου.
Δρομίστα – Θυάμου, Βάλτου.
Ελεούσης Μονή – Ωλενίας, Μεσολογγίου.
Εμπεσός – Ιδομένης, Βάλτου.
Ευηνοχώριον – Μεσολογγίου, Μεσολογγίου.
Ζαβέρδα – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Ζάβτσα – Σολίου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Ζακόνικα – Θέρμου, Τριχωνίας.
Ζαπάντιον – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Ζαχάρι – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Ζελίχοβον – Θέρμου, Τριχωνίας.
Ζέλμη – Θυάμου, Βάλτου.
Ζευγαράκι – Ωλενίας, Μεσολογγίου.
Ζωοδώχου Πηγής Μονή – Οινιάδος, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Ηλιού Μονή – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Ημισάμπελα – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Θεοτόκου Μονή – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Θεοτόκου Μονή – Οινιάδος, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Θεριακίσιον – Θυάμου, Βάλτου.
Καινούριον – Θέρμου, Τριχωνίας.
Καινούριον – Μεσολογγίου, Μεσολογγίου.
Καλαμάκι – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Καλούδι – Παμφίας, Τριχωνίας.
Καλφενίκι – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Κάμινος – Θυάμου, Βάλτου.
Κανδύλα – Σολίου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Κανωπίνα – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Καρβασσαράς – Αμβρακίας, Βάλτου.
Καρύτσα – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Κατερινούς Μονή – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Κατούνα – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Κατοχή – Οινιάδος, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Καψορράχι – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Κερασιά – Θέρμου, Τριχωνίας.
Κερασοβίτικα – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Κεράσοβον – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Κεφαλόβρυσον – Παμφίας, Τριχωνίας.
Κεχρινιά – Αμβρακίας, Βάλτου.
Κεχροπούλα – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Κλοπωτά – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μονή – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μονή – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Κομποθέκνα – Αμβρακίας, Βάλτου.
Κομπότες – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Κονιδάρι – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Κοσίνης – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Κοσκινά – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Κουδούνι – Μεσολογγίου, Μεσολογγίου.
Κούντουρι – Αιτωλικού, Μεσολογγίου.
Κουτσοχέρι – Μεσολογγίου, Μεσολογγίου.
Κρεκούκι – Στράτου, Βάλτου.
Κρυονέρι – Παμφίας, Τριχωνίας.
Λαγκάδα – Θυάμου, Βάλτου.
Λαμπίρη – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Λεπενού – Στράτου, Βάλτου.
Λερβέκιστα – Παμφίας, Τριχωνίας.
Λιγοστιανοπαραβόλα – Θέρμου, Τριχωνίας.
Λουτράκι – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Λουτρός – Αμβρακίας, Βάλτου.
Λυκοχώριον – Θέρμου, Τριχωνίας.
Μαγούλα – Αιτωλικού, Μεσολογγίου.
Μακροβούνι – Μεσολογγίου, Μεσολογγίου.
Μακρυνού – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Μαλατέικα – Στράτου, Βάλτου.
Μαλεσιάδα – Ιδομένης, Βάλτου.
Μάνινα – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Μάστρου – Αιτωλικού, Μεσολογγίου.
Ματαράγκα – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Μαχαιρά – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Μαχαλά – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Μαχαλά – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Μαχταρίνα – Παμφίας, Τριχωνίας.
Μεδαδένδρι – Παμφίας, Τριχωνίας.
Μελίγκοβον – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Μεσάριστα – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Μεσολόγγιον – Μεσολογγίου, Μεσολογγίου.
Μεταξά – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Μηλιά – Ιδομένης, Βάλτου.
Μόκιστα – Παμφίας, Τριχωνίας.
Μουρστιάνου – Ωλενίας, Μεσολογγίου.
Μούσουρα – Αιτωλικού, Μεσολογγίου.
Μουσταφούλι – Θέρμου, Τριχωνίας.
Μπαμπίνη – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Μπερδενίκος – Σολίου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Μπερίκος – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Μπερμπάτι – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Μπονίκεβος – Ιδομένης, Βάλτου.
Μποτίνου Άνω – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Μποτίνου Κάτω – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Μπουρλέσα – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Μπρέσακου – Ωλενίας, Μεσολογγίου.
Μπρόσκλαβον – Παμφίας, Τριχωνίας.
Μυρτιάς Μονή – Παμφίας, Τριχωνίας.
Μύτικας – Σολίου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Νεοχώριον – Αιτωλικού, Μεσολογγίου.
Νεροσύρτης – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Ξηρακιά – Ιδομένης, Βάλτου.
Όχτια – Στράτου, Βάλτου.
Παλαιάμπελα – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Παλαιογαβαλού – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Παλαιοκατούνα – Οινιάδος, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Παλαιοκουτσή – Θυάμου, Βάλτου.
Παλαιομάνινα – Οινιάδος, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Παλαιοπλάτανος – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Παλαιοχώριον – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Παναγία Μονή – Στράτου, Βάλτου.
Παντελεήμονος Μονή – Ωλενίας, Μεσολογγίου.
Παντοκράτορος Μονή – Ωλενίας, Μεσολογγίου.
Παππαδάταις – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Παππαδάτες – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Παραδείσι – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Πατιόπουλον – Θυάμου, Βάλτου.
Περατιά – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Πετροχώριον – Παμφίας, Τριχωνίας.
Πιρτοβός – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Πλαγιά – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Πλάτανος – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Ποδολοβίτσα – Οινιάδος, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Πολύμπεη – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Ποταμούλα – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Πρεβέντζα – Στράτου, Βάλτου.
Πριάντσα – Ιδομένης, Βάλτου.
Πρόδρομος – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Πρόδρομος Μονή – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Προδρόμου Μονή – Παμφίας, Τριχωνίας.
Προστοβά Άνω – Παμφίας, Τριχωνίας.
Προστοβά Κάτω – Παμφίας, Τριχωνίας.
Ράικα – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Ρέθα Μονή – Αμβρακίας, Βάλτου.
Ρέσταινα – Μεσολογγίου, Μεσολογγίου.
Ρίγανη – Οινιάδος, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Ρομβού Μονή – Σολίου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Σακαρέτσιον – Ιδομένης, Βάλτου.
Σαμπατίνα – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Σαντή – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Σαρδίνενα – Αμβρακίας, Βάλτου.
Σιτόμαινα – Θέρμου, Τριχωνίας.
Σκοτισιάδα – Θέρμου, Τριχωνίας.
Σκουρτού – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Σκουτερά – Θέρμου, Τριχωνίας.
Σομπονίκου – Παμφίας, Τριχωνίας.
Σοροβίγλι – Στράτου, Βάλτου.
Σπαρτιά – Παμφίας, Τριχωνίας.
Σπάρτου – Αμβρακίας, Βάλτου.
Σπολάιτα – Αγρινίου, Τριχωνίας.
Σταμνά – Ωλενίας, Μεσολογγίου.
Στουρνάρι – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Στριγανιά – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Συβίστα – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Συγγενά – Θυάμου, Βάλτου.
Συγκουνέικα – Θέρμου, Τριχωνίας.
Σωτήρα – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Ταξιάρχης – Παμφίας, Τριχωνίας.
Ταξιαρχών Μονή – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Ταξιαρχών Μονή – Ωλενίας, Μεσολογγίου.
Τραγάνα – Θέρμου, Τριχωνίας.
Τριβούλιστα – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Τριδυλλάκι – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Τρυφού – Εχίνου, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Τσαβελιάσα – Αμβρακίας, Τριχωνίας.
Τσουγκριά – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Φλωριάδα – Θυάμου, Βάλτου.
Φωτεινού Μονή – Παμφίας, Τριχωνίας.
Χαλκιόπουλοι – Ιδομένης, Βάλτου.
Χασάναγα – Μακρυνείας, Μεσολογγίου.
Χελοδίβαρον – Ανακτορίων, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Χρυσοβέργη – Ωλενίας, Μεσολογγίου.
Χρυσόβιτσα – Αστακού, Βονίτσης και Ξηρομέρου.
Χρυσοβίτσα Άνω – Παμφίας, Τριχωνίας.
Χρυσοβίτσα Κάτω – Παμφίας, Τριχωνίας.
Ψώριανη – Αμβρακίας, Τριχωνίας.

 


Share

 

~Αγρίνιο…Γλυκές Μνήμες~

Visited 2 times, 1 visit(s) today