Σχολικόν Ενθύμημα

Οκτώβριος 1914
 
Η αναλυτική περιγραφή του μαθητή πίσω από την σχολική αναμνηστική φωτογραφία, μας γυρίζει 97 χρόνια πίσω, τον Οκτώβρη του 1914. 
Η τάξη που φωτογραφίζεται είναι η Δ’ δημοτικού. Ο διευθυντής του σχολείου όπως αναφέρει ο μαθητής είναι ο κ. Σταύρου.

 

 Χαρακτηριστικό αναγνωριστικό των μαθητών τα πηλίκια.

 

 

 

Ιανουάριος 1920
 
Ο ίδιος μαθητής, γυμνασιόπαις πια, τον Ιανουάριο του 1920. 
Κι εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά πηλίκια με γείσο.

 

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today