Γεώργιος Νικολού Βαρνακιώτης

Ο Γεώργιος Νικολού Βαρνακιώτης από το βιβλίο του Αγαπητού Σ. Αγαπητού “Οι Ένδοξοι Έλληνες του 1821 ή Οι Πρωταγωνισταί της Ελλάδος” ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ by Georgia Pandazi Για την αναπαραγωγή της ανάρτησης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναφορά της πηγής. Share

Loading

Μακρής Δημήτριος

Απόσπασμα για τον Δημήτριο Μακρή από το βιβλίο του Αγαπητού Σ. Αγαπητού “ΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ 1821  ή ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, έκδοσης 1877 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ by Georgia Pandazi Για την αναπαραγωγή της ανάρτησης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναφορά της πηγής. Share

Loading