Αγρίνιον

Άρθρο του Θεοδ. Α.  Χαβέλλα* στο περιοδικό του Συλλόγου Κυριών  «ΕΡΓΑΝΗ ΑΘΗΝΑ», τον Οκτώβριο  του 1899.   Ως και αυτό το όνομα δηλοί, το Αγρίνιον ην πόλις αρχαιοτάτη, λαβούσα το όνομα εκ του Αιτωλικού ήρωος Αγρίου, υιού του Πορθάονος, του βασιλεύοντος εν Πλευρώνι, κτισθείσα δε μάλλον προς τιμήν του πατρός υπό των υιών του Αγρίου, καθ’ ην εποχήν ούτοι εκδιωχθέντες υπό του Ανδραίμονος γαμβρού του Διαβάστε περισσότερα …

Loading