Γυναίκες πρόσφυγες και γηγενείς

  στις καπναποθήκες Αγρινίου της Μαρίας Ν. Αγγέλη,  Δρ. Κοινωνικής Λαογραφίας   Ι. Πρόσφυγες καπνεργάτριες “… Εμ, εμείς ήμαστανε πιο φτωχοί, εμείς πήγαμε στις αποθήκες. Τι να κάναμε; Εμάς οι ντόπιοι δεν μας ήθελαν, έλεγαν πάνε εκεί και δουλεύουνε και… Δεν ήθελαν να στέλνουνε τα κορίτσια τους αυτές οι ντόπιες, γιατί δεν είχανε για καλή δουλειά την Καπναποθήκη. Μετά όταν είδανε κι δουλέψαμε και το Διαβάστε περισσότερα …