Μελέαγρος, το βασιλόπουλο της Αιτωλίας

  Ο Μελέαγρος, Ο Καλυδώνιος Κάπρος και οι Μελεαγρίδες Όρνιθες.     Μελανόμορφο αγγείο,μέσα 6ου αι.π.Χ., Αρχαιολογικό μουσείο Φλωρεντίας Στον καιρό των μύθων και των ηρώων, στην Καλυδώνα, πόλη της  Αιτωλίας, ζούσε ο βασιλιάς Οινέας με την γυναίκα του την Αλθαία. Δυο από τα παιδιά τους ήταν ο Μελέαγρος και η Δηιάνειρα. Όταν γεννήθηκε ο γιος τους, ο Μελέαγρος, στις εφτά ημέρες οι Μοίρες ήρθαν Διαβάστε περισσότερα …

Loading