Γεώργιος Νικολού Βαρνακιώτης

Ο Γεώργιος Νικολού Βαρνακιώτης μέσα από το βιβλίο του Κάρπου Παππαδόπουλου “Τα Κατά Γ. Βαρνακιώτην και Ανάκτησις του Μεσολογγίου” Έκδοση 1861 Τα Κατά Γ. Βαρνακιώτην Και … by Georgia Pandazi Για την αναπαραγωγή της ανάρτησης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναφορά της πηγής. Share

Loading