Ανεργία…την δεκαετία του ’30

Η ανεργία των νέων του Αγρινίου κατά την δεκαετία του ’30, ώθησε τους  νέους της πόλης να ιδρύσουν τον “Σύλλογο Ανέργων Εγγραμμάτων Νέων”. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1931. Ζητούσαν… 1.Την άμεσον απόλυσιν πάντων ανεξαιρέτως των συνταξιούχων πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων των εργαζομένων εις οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και την πρόσληψιν νέων ανέργων. 2. Τον περιορισμόν του συντάξιμου χρόνου των δημοσίων υπαλλήλων από Διαβάστε περισσότερα …