“Αιτωλία” του Ιάκωβου Ραγκαβή

Το περιοδικό «ΑΣΤΥ», στο τεύχος του της 1ης Ιανουαρίου του 1851, γράφει μεταξύ άλλων για την επικείμενη έκδοση του τρίτομου βιβλίου του Ιάκωβου Ρ. Ραγκαβή : «…., ησχολήθη επί είκοσιν όλα έτη εις την σύνταξιν των τριών αυτού τόμων, ων ο μεν πρώτος διαλαμβάνει περί της αυτονομουμένης Στερεάς Ελλάδος, ο δε δεύτερος περί της Πελοποννήσου, και ο τρίτος περί των νήσων των τε αυτονόμων, και Διαβάστε περισσότερα …