Ο Κων/νος Καραμανλής

στο Αγρίνιο. 14 Απριλίου 1957 Η πομπή των αυτοκινήτων σταματάει μπροστά στο Δημαρχείο.   Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής,πρωθυπουργός τότε, στο μπαλκόνι του Δημαρχείου μιλάει στο συγκεντρωμένο πλήθος.     Το συγκεντρωμένο πλήθος επευφημεί τον Πρωθυπουργό.