Οδός Αγίου Χριστοφόρου

Το μπακάλικο του Τσιρώνη με το ρέμα στα αριστερά του. Το μπακάλικο του Τσιρώνη κάτω από  το σπίτι του Βασιλείου. Στιγμές καθημερινότητας με το ίδιο φόντο   Από το φωτογραφικό αρχείο του Αριστείδη Μπαρχαμπά.