Η πολιορκία του Ζαπαντίου

18 Ιουλίου 1821 Μεγάλη Χώρα – Ζαπάντι   4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης του Αγρινίου βρίσκεται η Μεγάλη Χώρα. Παλιότερη ονομασία της περιοχής ήταν Ζαπάντι, αν και μέχρι σήμερα οι περισσότεροι χρησιμοποιούν αυτή την παλιά ονομασία, παρ’ ότι άλλαξε από το 1927. Στο Χάρτη του Barnand Randolf (1560), αναφέρεται η ονομασία «Ζαπάντα». Η ονομασία της πόλης τους (Ζεμπάν, Ζαπάντ’) είναι σλαβική και σημαίνει «δυτικά». Κατά Διαβάστε περισσότερα …