Σιγαρόχαρτα καπνοπαραγωγών και Χαβάνι

      Αυτά τα ροζ σιγαρόχαρτα παραχωρήθηκαν στις 1 Ιουνίου 1927, σε ορισμένη ποσότητα και για προσωπική τους χρήση, στους καπνοπαραγωγούς που καλλιεργούσαν πάνω από δύο στρέμματα.          “ΧΑΒΑΝΙ”  το χρησιμοποιούσαν για να κόβουν καπνό.