Μαθητικά Συσσίτια

Μαθητικά συσσίτια στον συνοικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου….κάποτε Αρχείο Αρ. Μπαρχαμπά Και πιό παλιά… Από τα αρχεία του 1ου Γενικού Λυκείου διαβάζουμε… πρ. 20η/5-9-1942  Ίδρυση μαθητικών Συσσιτίων  Ο Σύλλογος σε συνεδρίασή του κατά διαταγή του Γεν. Επιθεωρητή συσκέπτεται για την ίδρυση μαθητικών συσσιτίων που θα ανέθετε σε εύπορους από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε ειδική συγκέντρωσή τους στην οποία ο Γυμνασιάρχης Αθαν. Μπαλτάς (αποσπασθείς Διαβάστε περισσότερα …