Ο Μύλος του Ραμμόπουλου

και το Ταμπακαριό του Σκεπαρνιά. O νερόμυλος του Ραμμόπουλου, λειτουργούσε με νερό που ερχότανε με αύλακα από την Ερμίτσα. Αυτός ο αύλακας δεν εξυπηρετούσε μόνο τον μύλο. Το νερό που έφερνε χρησιμοποιούνταν πρωτίστως στην άρδευση των καπνών. Ο μύλος, που τώρα δεν υπάρχει κάτι που να μαρτυράει την κάποτε ύπαρξή του, βρισκόταν στην πλατεία Μητροπολίτου Χριστοφόρου (Τρία φανάρια) στην Ντούτσαγα. Εξυπηρέτησε για πολλά χρόνια όχι Διαβάστε περισσότερα …

Ντούτσαγα

  Ντούτσαγα…μια συνοικία του Αγρινίου, νοτιοανατολικά, στην άκρη τότε της πόλης. Σύμβολα και σημεία αναφοράς της Ντούτσαγας ήταν το Γηροκομιό, τα λιοστάσια και τα καπνοτόπια, το αυλάκι με το νερό που έτρεχε όλη τη χρονιά ανάμεσα από τα σπίτια και ο μύλος του Ραμόπουλου, κάτω από το ταμπακαριό του Σκεπαρνιά.  Ύστερα τα πλατάνια με το Γ’ Δημοτικό Σχολείο, τα ταμπακαριά του Αλεξόπουλου και ιδιαίτερα οι Διαβάστε περισσότερα …