Θεμελίωση του φράγματος του Αχελώου

17 Ιουλίου 1954
Οι Υπουργοί Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνος Καραμανλής, Γεωργίας Πέτρος Λεβαντής, Συντονισμού Θάνος Καψάλης, Εσωτερικών Ιωάννης Νικολίτσας και Προεδρίας της Κυβερνήσεως Γεώργιος Ράλλης παρίστανται στον αγιασμό και τη θεμελίωση του φράγματος και των αρδευτικών έργων του Αχελώου.

 

 

 

Ο Κ. Καραμανλής βάζει το θεμέλιο λίθο του έργου.

 

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today