Παπαστράτεια

Το χορευτικό τμήμα της ΓΕΑ, στα Παπαστράτεια Η διοργάνωση των Παπαστρατείων άρχισε το 1955. Τότε αντικατέστησαν τα “Παναιτώλια” και τα “Αγρίνια”. Άρχισαν σαν αθλητικές εκδηλώσεις μιάς μέρας. Αργότερα διαρκούσαν εννέα μέρες και εκτός των αθλητικών εκδηλώσεων υπήρχαν και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, χοροί πουέπαιρναν μέρος και άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, θεατρικές παραστάσεις με συμμετοχή αξιόλογων θιάσων, εκθέσεις ζωγραφικής εκλεκτών καλλιτεχνών, μουσικές εκδηλώσεις με συμμετοχή γνωστών συγκροτημάτων και καλλιτεχνών Διαβάστε περισσότερα …