Χρήστος Καπράλος

1941 Ο Χρήστος Καπράλος έξω από το εργαστήριο-καλύβι, στο χωριό του το Παναιτώλιο, μαζί με την μητέρα του, την αδελφή του Μελπομένη και τον χαράκτη Γιώργη Δήμου. Στα δύο άκρα συγχωριανοί του. 1929-1930 Στο εργαστήριο-καλύβι, στο χωριό του το Παναιτώλιο, δουλεύοντας με μοντέλα συγχωριανούς του.