Καπνοβιομηχανία Παπαστράτου

1. Βιογραφικά στοιχεία της οικογένειας Παπαστράτου

2. Η Πρώτη Εταιρεία «Αυγερινός και Παπαστράτος»

3. Ίδρυση της Εταιρείας «Αφοί Παπαστράτου»

4. Αφοί Παπαστράτου και Αγρίνιο

5. Ίδρυση Εργοστασίου στον Πειραιά

6. Η Εταιρεία Παπαστράτος στο εξωτερικό

7. Κοινωνικό Έργο

8. Καπναποθήκες Παπαστράτου (Οι Νεότερες)

9. Καπναποθήκες της «Παπαστράτος ΑΒΕΣ» στο Ζαπάντι. (Μεγάλη Χώρα)

10. Η ζωφόρος του Καπράλου  «Η Καλλιέργεια και η Επεξεργασία του Καπνού»

11. Η ζωφόρος του Τάσσου  «Η Καλλιέργεια του Καπνού»

Για την αναπαραγωγή της ανάρτησης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναφορά της πηγής.


Share

Loading

Visited 20 times, 1 visit(s) today